Cele Słowa pisanego


    Jaki sens ma słowo pisane? Przecież ludzie dziś nie mają czasu, by czytać. Nowości dowiadują się najczęściej z telewizji czy z radia. A jednak - słowo pisane to dokument, który pozostaje. Już starzy Rzymianie mówili: "littera scripta manet" (litera pozostaje napisana). W dodatku czytając artykuł lub książkę możemy swobodnie powrócić do przeczytanych już ustępów. Sprawia to, że możemy głębiej zrozumieć ich sens.
W tym celu zostało też napisane do nas Słowo Boże. Czytając go, mamy możliwość coraz głębiej go zrozumiewać. Apostoł Paweł pisze:
Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie...
     2. Kor. 1,13
Słowo pisane służy również do ugruntowania ludzi w wierze w Zbawiciela i do utwierdzenia ich w pewności zbawienia:
Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.
     Judy 1,3
Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego.
     1. Jan 2,12
Słowo pisane może być także środkiem budowania więzi braterskiej i szerzenia radości chrześcijańskiej, tak jak to czynili w swych listach św. Paweł i Jan:
Pozdrowienie moją, Pawła, ręką, co jest znakiem w każdym liście: tak piszę.
     2. Tes. 3,17
A to piszemy, aby radość nasza była pełna.
     1. Jana 1,4
Napisane Słowo było również skutecznym środkiem wychowawczym. W pismach apostolskich znajdujemy wzory w sprawie napominania chrześcijańskiego i prowadzenia współbraci do pokory i bojaźni Bożej:
Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu.
     Filip. 3,1-2
Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.
     1. Jana 2,1
Wreszcie za pomocą napisanego Słowa byli chrześcijanie wzywani do czujności i oczekiwania przyjścia Pańskiego. Jak bardzo aktualne słowa do czasów dzisiejszych, kiedy ludzie drwią z Bożych proroctw i podważają Pańskie obietnice o Jego przyjściu, budując własną naukę o sprawach przyszłych i usiłując wytwarzać "Królestwo Boże" na ziemi własnymi siłami. Bardzo trafnie o nich prorokował apostoł Piotr:
List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.
     2. Piotra 3,1-4
W związku z tym trzeba również przypomnieć, że i nieprzyjaciel Boży może posługiwać się swoim napisanym słowem, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Bądźmy więc na baczności, bo są inne, fałszywe źródła pisemne, jak przypomina chrześcijanom w Tesalonice apostoł Paweł:
Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
     2. Tes. 2,2
Widzimy więc, że napisane słowo ma w życiu wierzącego chrześcijanina bardzo ważne znaczenie. Z tego powodu postanowiliśmy z Bożą pomocą rozpocząć tę służbę słowem między braćmi i siostrami KS-SCH w postaci czasopisma IDEA. Zgodnie z Bożym Słowem chcemy:
- utwierdzać w wierze i w pewności zbawienia
- budować więzi i tożsamość Bożego dzieła wśród nas (pracy KS-SCH)
- napominać do właściwego naśladowania Jezusa
- wzywać do czujności i ostrzegać przed fałszywymi naukami
- nawoływać do gotowości na przyjście Pańskie.

Chcemy zaprosić Cię, Drogi Czytelniku, do aktywnego udziału w tym dziele. Jeżeli chcesz się podzielić z innymi Twoimi doświadczeniami z Panem albo masz jakieś materiały, które mogłyby posłużyć innym, napisz nam o tym.

Stefan Rucki