Vydavatelská činnost


Materiály Biblické školy pracovníků

Materiály biblické školy pracovníků vycházejí od roku 2013 ve dvou řadách, a to v řadě A - Konferenční sborníky a v řadě B - Přednášky a stati. Dosud vyšly následující svazky:
sv. B1 Stanislav Piętak: Křest a Večeře Páně (2013)
sv. B2 Daniel Spratek: Bible a archeologie (2013)
sv. B3 Štěpán Rucki: Úcta k životu (s dodatkem pro-life biblických citací) (2014)
sv. A1 sborník Vladislav Santarius: Svobodný v nesvobodě (2015) (obsah)

Sborník „...tehdy povstal Luther, následován dalšími...“

K 500. jubileu reformace vydalo roku 2017 Křesťanské společenství sborníček, jehož název je vzat z citátu z díla Jana Kalvína De necessitate reformandae Ecclesiae, z něhož je ve sborníku na str. 2 obsáhlejší úryvek. Sborník dále přináší životopis Martina Luthera z pera Stanislava Kaczmarczyka (s. 5-11), nástin dějin reformace na Těšínsku od Daniela Spratka (s. 11-12) a soubor několika úvah a svědectví na téma Co pro mě znamená odkaz Martina Luthera a Reformace? (S. Piętak, S. kaczmarczyk, Z. Kaleta, M. Klus, E. Mitręga, P. Kaczmarczyk). Snímek obálky knihy naleznete zde.

Kniha „Je psáno“

V roce 2013 byla vydána kniha Michala Kluse „Je psáno“ s podtitulem „čím bylo Písmo pro Ježíše a čím může být pro nás“. Obsah knihy naleznete zde.

Zpěvník „Gloria Deo“

Roku 2010 byl vydán zpěvník Gloria Deo, obsahující české, polské a slovenské křesťanské písně. Seznam písní naleznete zde.

Kniha „Poznáváme biblické pravdy“

Křesťanské společenství vydalo na konci roku 2009 knihu Štěpána Ruckého „Poznáváme biblické pravdy“. Útlá kniha představuje soubor 23 věroučných přednášek, které jsou určeny jak k individuálnímu studiu, tak i k vyučování na setkáních všech složek sborů. Knihu je možno zakoupit mj. prostřednictvím e-obchodu Poutníkova četba. Obsah knihy naleznete zde.

Film „300 let Ježíšova kostela“ na DVD

KS vydalo na DVD 46minutový dokumentární film "300 let Ježíšova kostela". Úryvek z filmu můžete zhlédnout zde.

Kniha „Cestou pravdy“

Roku 2006 vyšla kniha Cestou pravdy, obsahující 34 úvah a esejů faráře Stanislava Kaczmarczyka. Obsah knihy naleznete zde.

Sborník „Křesťanské společenství na Těšínsku“

Ke 100. výročí založení Křesťanského společenství byl vydán sborník „Křesťanské společenství na Těšínsku“ zpracovaný autorským kolektivem pod vedením Stanislava Kaczmarczyka. Obsah sborníku naleznete zde.

Kniha „Služebníci Slova Božího v krajině pod horami“

Roku 2005 vyšla kniha „Služebníci Slova Božího v krajině pod horami“ s podtitulem „výbor z díla těšínských evangelických bohoslovců“. Obsahuje životopisy a ukázky z díla Jiřího Třanovského, Jana Adama Steinmetze, Jiřího Sarganka, Leopolda Marcina von Otto, Karola Kulisze a Vladislava Santaria. K vydání knihu připravil Daniel Spratek. Lektorský posudek na knihu z pera Roberta Harta naleznete zde.


Většina publikací je dosud skladem. Je možno je objednat na e-mailu ustredi(zav.)ks-sch.cz.