O nás

Křesťanské společenství, z. s., je vnitrocírkevní misijní hnutí v rámci Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Posláním Křesťanského společenství je „sdružovat křesťany bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, národnosti, být otevřenými pro všechny, kteří přijímají Boží zásady“. Hnutí stojí na zásadách biblického učení o všeobecném kněžství.
Křesťanské společenství, z. s., má právní formu spolku a je zapsáno ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 552.

Programove_ prohlaseni_KS-SCH .pdf
Stanovy_KS.doc
Vznik_KS-SCH.pdf

 

Aktuálně

 

Verš pro rok 2018

Veršem pro rok 2018 pro KS je Mt 21,21-22: »Ježíš jim na to řekl: "Amen pravím Vám, budete-li mít víru a nezapochybujete-li, učiníte nejen to, co jsem učinil s fíkovníkem, ale kdybyste i této hoře řekli: 'Zvedni se a vrhni se do moře', stane se to. A všechno, oč byste v modlitbě požádali, budte-li věřit, dostanete.«

 

Záznam ze Setkání pod stanem - 14. 7. od 17.00 h

 

TinyMCE

 

 


XcamP

Záznamy přednášek a seminářů najdete na stránkách http://www.xcamp.cz/multimedia/


Festival dechových orchestrů

Festival dechových orchestrů se uskutečnil dne 5. 6. 2016 na náměstí ČSA v Českém Těšíně. Festival byl spolufinancován městem Český Těšín. Děkujeme.


Stanovisko vedení SCEAV a KS ve věci imigrační krize

Vedení SCEAV a KS přijalo dne 7. 12. 2015 společné stanovisko ve věci imigrační krize, jehož text je dostupný zde.


Synod SCEAV

Na zasedání synodu dne 30. 5. 2015 byl Třineckým seniorátem předložen návrh na zrušení partnerství mezi SCEAV a Zemskou luterskou církví v Braunschweigu. Návrh podpořilo Křesťanské společenství, z. s., a 799 členů SCEAV, kteří podepsali petici na podporu návrhu. Z přítomných 56 synodálů pro zrušení hlasovalo 25, zdrželi se 3, jeden hlas byl neplatný a 27 hlasovalo proti zrušení partnerství. (Oproti loňskému roku se poměr zlepšil, neboť v roce 2014 byl obdobný návrh zamítnut poměrem 38 hlasů k 17 hlasům.)


Blog

V dubnu 2015 byl spuštěn nový blog pro členy a příznivce Křesťanského společenství, nazvaný Platforma KS.


Přednáška Theo Schneidera

Na přelomu listopadu a prosince nás navštívil emeritní tajemník svazu německých křesťanských společenství bratr Theo Schneider. Jeho přednášku o Skutcích apoštolských si můžete stáhnout zde.


Záznamy z konference "Bible pod palbou"

Audio- a video záznamy přednášek z konference Bible pod palbou naleznete zde.


Nahrávka kázání Lutze Scheuflera

Kázání německého evangelisty Lutze Scheuflera, které měl ve Smilovicích dne 3. prosince 2012 naleznete ke stažení je v dolní části této stránky.


Ostravská výzva

U příležitosti setkání zástupců evropských církví sdružených ve Světové luterské federaci předložilo Křesťanské společenství těmto zástupcům dne 12. května 2012 Ostravskou výzvu, v níž volá po návratu luterských církví k respektování autority Bible a z toho plynoucí změně v oblasti učení ve věcech mravů. Celý text výzvy je ke stažení je v dolní části této stránky (v češtině, němčině a angličtině).


Vyučování Slavomíra Slávika

Záznam vyučování bratra Slávika, které měl na Konferenci KS si můžete stáhnout ve formátu *mp3, Soubor ke stažení je v dolní části této stránky.